Zarządzanie wartością portfeli polis

Zarządzanie wartością portfeli polis wymaga zmian organizacyjnych poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych portfeli zdefiniowanych np. poprzez region lub segment. Właściciele określonej grupy polis po stronie towarzystwa ubezpieczeń staną się głównymi osobami do kontaktu zwłaszcza w celu udzielania niezbędnych informacji czy usprawniania procesów oraz przyspieszenia biegu sprawy. Zarówno po stronie pośredników i osób reprezentujących kanały sprzedaży, jak i pracowników towarzystwa pozwoli to znacznie usprawnić komunikację i oszczędzić czas.

Skuteczne zarządzanie wartością portfeli polis wymaga przede wszystkim:

 • Dostępu do jednolitej i kompleksowej bazy klientów
 • Spójnej bazy zawierającej historię umów ubezpieczenia
 • Przejrzystych i dostępnych w jednym miejscu najważniejszych informacji o polisie
 • Pełnej informacji o kontaktach klienta z towarzystwem
 • Informacji o strukturze sprzedaży
Poza wymaganiami w zakresie jakości i dostępności do danych, ważne jest także opracowanie i zbudowanie w systemach:
 • Funkcjonalności do zarządzania administratorami polis
 • Raportów z zagregowanymi danymi generowanymi wedle wskazanych kryteriów
 • Ciągłego monitorowania wskaźników utrzymalności portfela
 • Monitorowania jakości portfela polis każdego z administratorów
 • Udostępnienie możliwości obsługi wyjątków - ważne jest aby w wyjątkowych przypadkach wybrana polisa mogła zostać przypisana do innej osoby niż standardowo obsługującej dany portfel
 • Narzędzi do planowania i monitorowania sprzedaży
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.KLIENCIATENA.POLISYATENA.SPRZEDAŻ I PROWIZJE

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.