High Performance Service – polisy w strefie zysku
Towarzystwa Ubezpieczeń stosują nie tylko standardowe wskaźniki przychodowe (np. wysokość przypisu składki), ale coraz częściej skupiają się na zdefiniowaniu i wykorzystaniu dodatkowych czynników. Podejmują również szereg działań w obszarach sprzedaży i obsługi klienta mających na celu zwiększenie zysku w bardziej rentownej części klientów. Ważne jest, aby skierować dodatkowe siły i środki w stronę klientów przynoszących Towarzystwu zyski i nie angażować ich tyle samo w klientów generujących straty. W tym celu niezbędne jest określenie, co faktycznie stanowi zysk i w jaki sposób zorganizować działania prowadzące do jego zwiększenia i utrzymania. Aby to zrobić należy:
 • Urealnić wartość polisy w strefie zysku poprzez zdefiniowanie grup klientów i kanałów dystrybucji generujących zyski
 • Wprowadzić segmentację
 • Przypisać odpowiedzialności za każdy z segmentów
 • Określić zadań i uzależnienia kolejności wykonywanych działań, począwszy od najbardziej wartościowego segmentu
 • Monitorować wskaźniki i zmiany poszczególnych portfeli
Powyższe są w stanie zapewnić takie funkcjonalności jak:
 • Prezentacja najważniejszych informacji o polisie w jednym miejscu - bez konieczności wyszukiwania w innych obszarach lub łączenia danych
 • Zapewnienie wysokiej jakości danych i utrzymanie ich poprawności dzięki zaawansowanym mechanizmom i regułom walidacji uruchamianym podczas wprowadzania zmian lub korekt
 • Jasna i przejrzysta informacja o jednostce odpowiedzialnej za obsługę poszczególnych etapów życia polisy (m.in. pozyskanie wniosku, obieg wniosku, operacje w trakcie trwania polisy, obsługa roszczeń, wypłata odszkodowań / świadczeń)
 • Możliwość pracy w trakcie bezpośredniego kontaktu z klientem bez konieczności zgłaszania zapytań i późniejszego ponownego kontaktu w celu przekazania oczekiwanych informacji
 • Monitorowanie wskaźników jakości portfela polis, a także ich zmienności w określonych odstępach czasu
 • Przekazywanie informacji o urealnionej wartości i/lub zyskowności klienta bądź polisy wraz z automatycznym przypisaniem jej do odpowiedniego segmentu
 • Wyznaczanie oceny istotności klienta / polisy / portfela polis w oparciu urealnioną wartość polisy i wykorzystanie informacji przy podejmowaniu decyzji biznesowych
Realizację powyższego scenariusza biznesowego wspierają następujące rozwiązania:
ATENA.POLISYATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJEATENA.ROSZCZENIAATENA.REASEKURACJAATENA.ROCZNICEFMS.MDS

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.