Procesy zarządzania siecią sprzedaży
Łączymy wiedzę i technologie informatyczne z praktycznym doświadczeniem w obsłudze różnych środowisk sprzedażowych, dlatego oferujemy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem siecią sprzedaży:
  • audyt i analiza obecnego stanu sieci sprzedaży,
  • opracowanie koncepcji docelowej struktury sieci sprzedaży,
  • korelacja procesów sprzedażowych z poszczególnymi liniami biznesu,
  • rekomendacja regulacji trybu zawierania umów agencyjnych,
  • propozycja systemów prowizyjnych i motywacyjnych dla sieci sprzedaży,
  • wsparcie podczas wdrożenia nowego modelu zarządzania siecią.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.