Planowanie strategiczne
Określając strategię firmy poszukujemy odpowiedzi na kilka strategicznych pytań:
  • na czym polega nasz biznes (czy należy go zmienić?),
  • gdzie są jego granice (czy chcemy je przesunąć?),
  • jaką pozycje zająć na rynku (inną niż obecnie?),
  • czym odróżnić się od konkurencji (w czym być najlepszym?),
  • gdzie koncentrować uwagę, zasoby, inwestycje (co jest najważniejsze i najpilniejsze?).
Udzielenie odpowiedzi na te pytania staje się coraz trudniejsze - postępująca integracja rynkowa, rosnąca konkurencja, rozwój technologiczny oraz zmiany wartości, którymi kierują się klienci powodują ogromne przemiany w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania obejmują:
  • Zarządzanie strategiczne - Pomagamy przedsiębiorstwom sformułować i wdrożyć strategie. Formułując strategię ściśle współpracujemy z kierownictwem firmy, ponieważ jasne określenie priorytetów i osiągnięcie porozumienia co do strategicznych celów jest kluczowe dla późniejszej ich realizacji.
  • Zarządzanie zmianą - Wdrażanie nowej strategii lub reorganizacja firmy niesie za sobą zasadnicze zmiany w sposobie funkcjonowania. Zrozumienie licznych uwarunkowań w organizacji, m.in.: poziomu gotowości do zmian, potencjalnych źródeł konfliktów wokół zmian oraz wyznaczenie liderów zmian, którzy przeprowadzą zmiany w kulturze organizacji i przyzwyczajeniach pracowników jest podstawą osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu nowej strategii.
  • Rozwiązania organizacyjne - Nasze doświadczenia pokazują, że polskie firmy często postrzegają swoją strukturę organizacyjną jako czynnik utrudniający efektywne dostosowywanie się do nowych warunków rynkowych. Pomagamy stworzyć nową strukturę opierającą się na założeniach strategicznych firmy. Następnie projektujemy przebieg kluczowych dla firmy procesów nie pozostawiając "obszarów niczyich" i usuwając istniejące nieefektywności. Strukturę uzupełniamy o kryteria oceny i wynagradzania. W ten sposób cała organizacja jest przygotowana na wyzwania stojące przed firmą.
  • Procesy biznesowe - Pomagamy przedsiębiorstwom w podnoszeniu poziomu sprawności i szybkości działania, poprawie satysfakcji klientów oraz redukcji kosztów poprzez eliminację zbędnych czynności, wprowadzenie kontroli efektywności oraz optymalne wykorzystanie technologii informatycznych. Nasze usługi obejmują także opracowanie i wdrożenie procesów oraz mechanizmów współpracy firmy z jej dostawcami i kontrahentami.


Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów w każdym z wymienionych obszarów.

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.