Wybór systemu informatycznego

Klasyfikacja wymagań wraz z ich analizą pod kątem spójności, priorytetów i kosztów realizacji. Analiza ta jest podstawą do zaproponowania optymalnych narzędzi informatycznych i dostawców spośród dostępnych na rynku, jak również do zaproponowania harmonogramu i metodologii wdrożeniowej.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.