Model obiegu dokumentów - organizacja archiwum

Zarządzenie dokumentami i informacjami w nich zawartymi jest bardzo istotne dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Proces obieg dokumentów w przedsiębiorstwie obejmuje wszystkie etapy życia dokumentów. Począwszy od etapu pozyskiwania (digitalizacji) poprzez etap pracy z dokumentem (obieg dokumentów) do etapu archiwizowania i brakowania dokumentów (retencji).

W zakres usług wchodzą następujące prace:

  • opracowanie modelu skanowania dokumentów (centralny, rozproszony, outsourcing),
  • dobór sprzętu oraz systemów wpierających,
  • opisanie i analiza procesów związanych z obiegiem oraz archiwizacją dokumentów papierowych oraz elektronicznych,
  • opracowanie modelu retencji danych elektronicznych oraz brakowania dokumentów papierowych,
  • organizacja archiwów elektronicznych oraz papierowych,
  • opracowanie metryk pozwalających na ocenę efektywności procesów dystrybucji dokumentów w organizacji,
  • określeniem hierarchii dokumentów elektronicznych oraz zdefiniowanie procedur umożliwiających łatwy i zrozumiały dostęp do dokumentów.


W ramach powyższych zadań każdorazowo wykonywana jest analiza stanu obecnego, propozycja stanu docelowego oraz czynna pomoc podczas wdrożenia proponowanych zmian.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.