Zarządzanie należnościami i procesem windykacji

Zaczynamy od analizy stanu obecnego, by na tej podstawie, w ścisłej współpracy z klientem, opracować optymalny model spełniający jego aktualne potrzeby i dopasowany do sytuacji biznesowej - tak w skrócie wygląda nasza oferta w zakresie wsparcia obszaru zarządzania należnościami i procesem windykacji.

 

Zapewniamy doradztwo i zaangażowanie w budowę takiego systemu, który gwarantuje pełną kontrolę nad stanem należności, w powiązaniu z indywidualnymi ścieżkami obsługi należności wymaganych i automatyczną kategoryzacją należności.

 

Wiemy, jak ważne dla całego przedsiębiorstwa są efektywna windykacja należności i ujednolicenie wszystkich związanych z nią procesów. Dlatego wspieramy je na każdym etapie: od wysyłki informacji o najbliższych płatnościach, przez polubowne rozwiązywanie problemów z płatnościami przeterminowanymi, po windykację sądową w przypadku należności nieściągalnych. Współpracujemy ponadto z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.