Proces likwidacji szkód i obsługi roszczeń

Opracowanie optymalnego modelu procesu likwidacji szkód / obsługi świadczeń w taki sposób, by umożliwił kontrolę na każdym etapie obsługi, zwiększył bezpieczeństwo operacji i zapewniał zbieranie zestawu danych zgodnego z wytycznymi uregulowań korporacyjnych oraz prawnych.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.