Budowa i rozwój oprogramowania

Atena posiada zespół ponad 150 inżynierów, którzy mogą świadczyć Klientom usługi związane z budową i rozwojem oprogramowania. Usługi te mogą być realizowane z włączeniem wewnętrznych zespołów IT Klienta lub całkowicie przeniesione poza jego organizację. Dzięki wieloletnim doświadczeniom zbudowaliśmy silny zespół programistyczny, który posiada wysokie kompetencje w obrębie następujących technologii i platform programowania: SAP NetWeaver, Microsoft .NET, OLE, ActiveX, COM/DCOM, J2SE, J2EE, Servlets a także baz danych: ORACLE, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Sybase i platform procesowych: Metastorm BPM oraz rozwiązań middleware: Microsoft Biztalk Server, SAP Process Integration (PI). Realizujemy rozwiązania analityczne i hurtownie danych w oparciu o rozwiązania: Microsoftu, SAP Business Objects, Oracle, Teradata. Używane przez nas języki programowania: C, C++ (OOP), C#, Java, PowerBuilder, PL/SQL, PHP, Visual Basic, Delphi.

 

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji bazodanowych, internetowych oraz hurtowni danych.

 

W oparciu o wskazane wyżej technologie świadczymy usługi w zakresie:

  • wytwarzania nowego oprogramowania,
  • utrzymania i rozwoju istniejącej aplikacji,
  • integracji istniejących rozwiązań.

 

Modele współpracy, zweryfikowane długoletnią działalnością Ateny, obejmują projektowanie, programowanie, rozwój i utrzymanie złożonych systemów informatycznych realizowanych:

  • na zamówienie Klienta w ramach zespołu Ateny,
  • w ramach połączonych zespołów Klienta i Ateny, zarządzanych przez Atenę w ramach połączonych zespołów Klienta i Ateny, pozostających w dyspozycji Klienta.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.