Rozwiązania wysokiej dostępności (HA, F5, security)

W ostatnich latach coraz branż nie może funkcjonować bez ciągłego wsparcia IT. Utrata krytycznych systemów, usług czy aplikacji przekłada się na poziom sprzedaży, zaufanie partnerów i klientów czy wręcz brak możliwości prowadzenia podstawowych procesów biznesowych. W związku z tym zapewnianie ciągłej, wysokiej dostępności krytycznych aplikacji i usług IT dla biznesu jest kluczowym priorytetem działów IT.


Rozwiązania wysokiej dostępności mają za zadanie zminimalizować okres przestoju w sytuacjach awaryjnych krytycznych aplikacji czy usług niezbędnych dla działania firmy. W przypadku klientów z rozbudowaną infrastrukturą rozwiązania wysokiej dostępności powinny uwzględniać procesy Disaster Recovery obejmujące odtwarzanie systemów w zapasowym Centrum Danych.


Atena posiada w swojej ofercie rozwiązania z zakresu rozwiązań wysokiej dostępności obejmujące:

  • rozwiązania klastrowe oparte o rozwiązania Microsoft (MS Cluster Services, NLB etc.)
  • rozwiązania klastrowe oparte o rozwiązania Vmware
  • rozwiązania klastrowe oparte o rozwiązania IBM PowerHA
  • rozwiązania klastrowe oparte o rozwiązania Oracle Clusterware
  • rozwiązania klastrowe dla baz danych wiodących producentów RDBMS (Oracle, MS SQL, IBM DB2)
  • rozwiązania klastrów aplikacyjnych pozwalających na zapewnienie wysokiej dostępności oraz load-balansingu obciążenia pomiędzy serwerami aplikacji
  • rozwiązania sprzętowe oparte o load-balansery ruchu sieciowego w oparciu o rozwiązania firmy F5
  • zapewnienia wysokiej dostępności sieci LAN oraz SAN
  • zapewnienia wysokiej dostępności podsystemów dyskowych (mechanizmy replikacji danych pomiędzy macierzami, ośrodkami przetwarzania etc.)
  • wykonanie projektu i pomoc we wdrożeniu rozwiązań i procedur Distaster Recovery.

Nasze duże doświadczenie dotyczące analizy potencjalnych zagrożeń dla działania systemów informatycznych przedsiębiorstw, w połączeniu z powyższymi kompetencjami technicznymi, pozwala przedstawiać propozycje kompleksowych rozwiązań wysokiej dostępności adresujących potrzeby Klienta w optymalny sposób.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.