Monitoring infrastruktury

W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost skali systemów informatycznych. Praktycznie każdy system biznesowy posiada liczne powiązania z innymi systemami obsługującymi wszystkie istotne obszary działalności firmy. W wyniku tego efekty osiągane przez biznes zależą w coraz większym stopniu od sprawnego działania IT. Istnieją branże, które nie mogą już praktycznie funkcjonować bez niezawodnej i wydajnej infrastruktury IT.

 

Jednocześnie narasta problem niedoboru wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury IT. Skala komplikacji systemów powoduje, że nawet kompetentni administratorzy mają duże problemy z zapanowaniem nad coraz częściej występującymi awariami. Rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie narzędzi pozwalających na monitoring infrastruktury IT oraz wspomagających usuwanie awarii.

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe Atena proponuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie infrastrukturą IT. Nasza oferta obejmuje usługi doradcze w zakresie zarządzania infrastrukturą, dobór odpowiednich narzędzi i metod monitoringu oraz wdrożenie kompletnych systemów monitoringu wraz usługami wsparcia powdrożeniowego.
Wdrożenie naszych rozwiązań pozwala na zwiększenie niezawodności systemów IT, redukcję kosztów utrzymania infrastruktury oraz znaczne skrócenie czasu rozwiązywania problemów. Przekłada się to na większą efektywność operacyjną i poprawę wyników finansowych firmy.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.