Software Asset Management

Usługi Software Asset Management (SAM) to usługi polegające na wdrażaniu całokształ procesów i rozwiązań infrastrukturalnych niezbędnych do skutecznego zarządzania, sterowania i ochrony zasobów oprogramowania, na każdym etapie cyklu życia , każdego z elementów zasobów oprogramowania. Usługi SAM wdrażane są w oparciu o normę ISO/IEC 19770-1:2006 oraz rekomendacje ITIL.

 

Na usługi SAM składają się:

  • inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach w organizacji,
  • inwentaryzacja posiadanych licencji na oprogramowanie i atrybutów legalności,
  • opracowanie raportów niezgodności i wdrażanie optymalnych działań naprawczych,
  • określenie i optymalizację procesów oceny i doboru oprogramowania,
  • wdrożenie polityk i procedur zarządzania oprogramowaniem,
  • wdrożenia narzędzi SAM (np. System Center Configuration Manager).

Usługi SAM pozwalają na uzyskanie następujących korzyści:

  • możliwe dużą ochronę przed ryzykiem wystąpienie nielegalnego oprogramowania w firmie i związanych z tym konsekwencji prawnych,
  • oszczędności podczas zakupów oprogramowania dzięki optymalnemu doborowi oprogramowania,
  • wybór najbardziej opłacalnego sposobu doboru oprogramowania,
  • optymalizację całkowitych kosztów posiadania oprogramowania (TCO - Total Cost of Ownersship).

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.