Opieka informatyczna
Przejmując pełną lub częściową opiekę informatyczną Klientów, Atena umożliwia im skupienie się na prowadzonej przez nich podstawowej działalności biznesowej. Taka współpraca zapewnia sprawność działania rozwiązań informatycznych przy lepszej kontroli kosztów z nią związanych. Fakt, że usługi świadczone przez Atenę opierają się o najlepsze praktyki w zakresie zarządzania usługami IT, zebrane w postaci dokumentacji ITIL (Information Technology Infrastructure Library), gwarantuje naszym klientom, że ich systemy będą zarządzane i wspierane skutecznie i efektywnie.

 

Atena oferuje realizację opieki informatycznej w formie:

  • pełnego outsourcingu IT- dzięki tej usłudze można zminimalizować, a nawet zrezygnować z utrzymywania własnych służb informatycznych przekazując Atenie utrzymanie całości infrastruktury informatycznej i procesów wsparcia i dostarczania usług IT,
  • outsourcingu w zakresie operacji IT (ICTIM Operations) - dzięki tej usłudze nasz klient minimalizuje utrzymanie własnej kadry administratorów i inżynierów dla bieżącego utrzymania swoich systemów IT. Kontrola i organizacja procesów pozostaje po stronie klienta,
  • outsourcingu w zakresie funkcji Service Desk - Atena przejmuje zadania związane z przyjmowaniem i obsługą logistyczną zgłoszeń z zakresu wsparcia usług IT od użytkowników, i kieruje je do wskazanych wykonawców po stronie klienta, przy czym zdefiniowaną część faktycznej obsługi użytkowników realizuje sama w oparciu o zatwierdzone przez klienta instrukcje postępowania,
  • outsourcingu w zakresie procesów wsparcia i dostarczania usług IT - dzięki tej usłudze klient może wskazać procesy, których obsługę przekaże Atenie,
  • outsourcingu w zakresie zasobów ludzkich IT - dzięki tej usłudze klient może czasowo lub na stałe uzupełnić swoją kadrę IT o inżynierów Ateny i wkomponować ich we własne rozwiązania organizacyjne,
  • wsparcia działów IT Klienta - idealna forma dla tych Klientów, którzy z różnych powodów pragną zachować własne służby informatyczne. Usługa obejmuje wsparcie w formie konsultacji w zakresie zarządzania sferą informatyczną, a także opracowanie rozwiązań dla zgłoszonych problemów. W szczególności oferujemy wsparcie w zakresie:
               - zorganizowania lub przeorganizowania funkcji i procesów wsparcia usług IT według ITIL,
               - zorganizowania lub przeorganizowania zespołów IT klienta.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.