Wdrożenia bezpiecznych sieci teleinformatycznych

W dzisiejszych czasach sieci teleinformatyczne są narażone na szereg różnych zagrożeń zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Jednocześnie rosnące znaczenie sieci w działaniu przedsiębiorstw oraz wzrost newralgiczności danych przetwarzanych i przesyłanych przez te sieci wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Utrata danych może spowodować znaczące straty finansowe, utratę wiarygodności, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Właściwe zabezpieczenie sieci teleinformatycznych staje się tym samym krytyczne.

 

W bezpiecznej sieci elementy bezpieczeństwa muszą być wprowadzone na wszystkich warstwach, począwszy od zabezpieczenia fizycznego, poprzez bezpieczeństwo komunikacji, na zabezpieczeniach aplikacji kończąc. Bezpieczna sieć zapewnia poufność i integralność przesyłanych informacji i gwarantuje, że niepowołane osoby nie uzyskają dostępu do danych dla nich nieprzeznaczonych.

 

Ponieważ każdego dnia pojawiają się nowe zagrożenia, budowa bezpiecznej sieci teleinformatycznej jest procesem ciągłym i niełatwym. Dlatego zadanie to powinno zostać powierzone doświadczonym inżynierom, takim jakich posiada Atena.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.