Wirtualizacja

Początki wirtualizacji sięgają lat 60 i prowadzone były one w laboratoriach w IBM. Wtedy maszyny wirtualne były kopiami (idealnymi) fizycznego sprzętu. W dzisiejszych czasach rozwój technologii informatycznych nie jest już datowany dekadami lat, a rokiem lub nawet miesiącami.

 

Główną przyczyną szybkiego rozwoju wirtualizacji było poszukiwanie większej redundancji i bezpieczeństwa danych na wypadek awarii sprzętowej. Zauważono, że daje ona też możliwość obniżenia kosztów energii elektrycznej poprzez zwiększenie gęstości serwerów na każdy m2 podłogi w centrum danych (konsolidacja serwerów), uniezależnienie się systemów od warstwy sprzętowej, możliwości dokładnego odwzorowania środowiska produkcyjnego do testowego przy małym nakładzie finansowym, możliwość uruchamiania „starych systemów" bez potrzeby utrzymywania nie wspieranego już sprzętu hardware czy możliwości dystrybucji homogenicznego środowiska. Wirtualizacja to już teraz nie tylko aspekty poruszone powyżej, ale także takie pojęcia jak , Green Data Center, budowanie na bazie wirtualizacji zapasowego centrum danych, wirtualizacja SAN (Storage Area Network), wirtualizacja LAN (Local Area Network), wirtualizacja desktopów (VDI virtual desktop infrastructure). Firma Atena posiada kompetencje, aby zaproponować rozwiązanie, wdrożenie oraz utrzymanie środowisk wirtualnych wraz z dalszym rozwojem rozwiązań.

 

Wirtualizacja to przede wszystkim:

  • minimalizacja kosztów poprzez:

- optymalizację IT,
- stabilizację infrastruktury,
- konwergencja warstwy infrastruktury,
- oszczędność energii

  • usługi:

- zunifikowany katalog usług,
- przewidywalność poziomu usług,
- kompleksowość zarządzania dostarczaniem usług,
- orchestracja w warstwach infrastruktury i usług,

  • szybkość odpowiedzi na potrzeby biznesu,
  • wzrost udziału inwestycji w innowacje,
  • dążenie do konsolidacji CPD (Continuing professional development).

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.