Konsolidacja

W ramach konsolidacji pomagamy naszym Klientom w redukcji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na zapewnienie wysokiej dostępności systemów poprzez optymalizację posiadanego sprzętu komputerowego. W ramach konsolidacji mogą być wykonane prace wymiany sprzętu na bardziej wydajny, wymiany wielu serwerów na jeden lub kilka, co przekłada się na redukcję zarówno w kosztach zużycia prądu, opłat serwisowych, ale także czasu potrzebnego na zarządzanie wieloma elementami infrastruktury. Efektem konsolidacji jest także optymalizacja backupów i szybszy czas powrotu systemów po awarii (mniejsza liczba serwerów do odtworzenia).

 

W ramach konsolidacji może być wykonana także wirtualizacja wielu systemów korzystających z różnych platform na jeden serwer lub klaster serwerów. W tym wypadku zwirtualizowane systemy i oprogramowanie są niezależne od sprzętu, przez co ich przywrócenie po awarii może się odbyć na dowolny sprawny serwer. Pozwala to na skrócenie czasu przestoju spowodowanego brakiem dostępności danego serwera.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.