Budowa rozwiązań klastrowych

Atena buduje rozwiązania klastrowe zarówno na potrzeby zachowania wysokiej dostępności najbardziej krytycznych systemów klienta, jak również pod kątem zapewnienia wysokiej wydajności i możliwości skalowania systemu w przypadku wzrostu obciążenia.

 

Dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość biznesu oraz prostą możliwość rozbudowy. Dla najbardziej wymagających klientów realizujemy budowę klastrów rozproszonych z lokalizacjami odległymi.

 

Projekty opieramy na sprawdzonych produktach klastrowych wiodących producentów, w zależności od potrzeb - software-owych oraz hardware-owych. Nasi architekci mają bogate doświadczenie w budowaniu systemów klastrowych pozwalających realizować wysoką dostępność, minimalizować czasy przerw serwisowych oraz zapewnić wydajność w przypadku masowych ilości użytkowników. Poprawność realizacji założeń projektu systemu klastrowego, weryfikowana jest wykonaniem kompleksowych testów na podstawie scenariuszy testowych definiowanych na potrzeby konkretnych rozwiązań.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.