Przygotowanie infrastruktury pod rozwiązanie informatyczne

Rozwiązania IT wymagają przygotowania zarówno części software - spełniającej wymagania funkcjonalne, jak i infrastruktury - realizującej w większości wymogi SLA. Optymalne dobranie elementów infrastruktury: serwera, macierzy, odpowiedniej liczby licencji, serwerów aplikacji, baz danych, klastrów, rozwiązań sieciowych, wysokiej dostępności pozwala uzyskać dobry współczynnik realizacji założeń biznesowych w stosunku do ceny całego rozwiązania.

 

Złożony system IT wymaga zastosowania specyficznych rozwiązań zarówno w części software jak i infrastruktury. W takich przypadkach dobra znajomość obu obszarów pozwala na zminimalizowanie kosztów poprzez wykorzystanie synergii rozwiązań software-owo-infrastrukturalnych.

 

Firma Atena zajmująca się zarówno częścią software jak i infrastrukturą ma 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu kompleksowych rozwiązań IT wspierających różnorodne procesy biznesowe Klientów.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.