Serwis aplikacyjny SAP
Dedykowani konsultanci Ateny wspierają użytkowników w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu. Ponadto po zapoznaniu się ze specyfiką wdrożenia systemu zapewniamy pełną opiekę powdrożeniową i doradztwo w zakresie rozwoju systemu. Oferowana współpraca dotyczy pełnego zakresu modułów systemu SAP ERP Finanse.

 

SAP ERP Financial jest wiodącym na rynku rozwiązaniem służącym do zarządzania finansami organizacji. Spełnia wymogi prawne ponad 45 krajów oraz wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zostało zaprojektowane tak, aby uwzględnić specyfikę różnych firm. Elementami SAP ERP Finanse są między innymi: Księga Główna, Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, Księgowość majątku trwałego, Księgowość bankowa.

 

Księga Główna otwiera pełny dostęp do rachunkowości zewnętrznej, a także kont księgowych. System integruje się z innymi obszarami funkcjonowania organizacji, dzięki czemu zapisane w nim dane wszystkich operacji gospodarczych mają wysoką jakość: są poprawne i kompletne.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.