Outsourcing budowy i rozwoju oprogramowania

Atena posiada zespół ponad 100 inżynierów, którzy mogą świadczyć Klientom usługi związane z outsourcingiem budowy i rozwoju oprogramowania. Usługi te mogą być realizowane z włączeniem wewnętrznych zespołów IT Klienta lub całkowicie przeniesione poza jego organizację.


Dzięki wieloletnim doświadczeniom zbudowaliśmy silny zespół programistyczny, który posiada wysokie kompetencje w obrębie następujących technologii i platform programowania: Microsoft.NET, OLE, Active.X, COM/DCOM, J2SE, J2EE, Servlets, a także baz danych: ORACLE, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Sybase.

Używane przez nas języki programowania: C, C++ (OOP), C#, Java, PowerBuilder, PL/SQL, PHP, Visual Basic, Delphi oraz środowiska programistyczne: Sybase PowerBuilder, Visual Studio, Oracle Developer, Oracle Designer, Eclipse.

 

Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w wytwarzaniu aplikacji bazodanowych, internetowych oraz hurtowni danych.
W oparciu o wyżej wskazane technologie świadczymy usługi w zakresie:

  • Wytwarzania nowego oprogramowania
  • Utrzymania i rozwoju istniejących aplikacji
  • Integracji istniejących rozwiązań

Modele współpracy, zweryfikowane długoletnią działalnością Ateny, obejmują projektowanie, programowanie, rozwój i utrzymanie złożonych systemów informatycznych realizowanych:

  • Na zamówienie Klienta w ramach zespołu Ateny
  • W ramach połączonych zespołów Klienta i Ateny, pozostających w dyspozycji Klienta
  • W ramach połączonych zespołów Klienta i Ateny, zarządzanych przez ATENĘ

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.