Integracja aplikacji ze środowiskiem opartym o LDAP

Oferujemy wsparcie konsultingowe w zakresie integracji aplikacji eksploatowanych w firmie ze środowiskiem opartym o bazy LDAP (np. rozwiązania firm Microsoft lub SUN). Obejmuje ono opracowanie docelowej koncepcji zakresu integracji aplikacji ze środowiskiem LDAP jak również wsparcie w zakresie rozwiązań architektonicznych dla poszczególnych aplikacji.

 

Atena jako Microsoft Gold Partner z sukcesem przeprowadziła migracje do Active Directory środowisk swoich Klientów. Zrealizowane migracje środowisk produkcyjnych o różnej skali (od kilku serwerów i kilkudziesięciu stacji roboczych po środowiska liczące ponad 50 serwerów i 1500 stacji roboczych) i różnym stopniu złożoności pozwoliły na zebranie doświadczeń i opracowanie skutecznej metodologii dającej pewność powodzenia projektu.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.