Integracja

Usługi integracyjne rozumiana może być bardzo szeroko. Dostarczając dowolne rozwiązanie sprzętowe, softwarowe czy też sprzętowo - softwarowe dbamy o tom aby idealnie wpasować je w istniejące środowisko klienckie.

 

Integracja dostarczanych przez Atenę rozwiązań sprzętowych i programowych przebiega na wielu poziomach:

  • Sprzętu - sprawdzenie kompatybilności sprzętu różnych dostawców. Drugim ważnym aspektem jest dostarczenie przetestowanej infrastruktury sprzętowej, umożliwiającej optymalne wykorzystanie danych rozwiązań programowych. Dbamy o to, aby dostarczany sprzęt był łatwo skalowalny wraz ze wzrostem potrzeb klienckich.
  • Sieci teleinformatycznych - zaprojektowanie i wdrożenie sieci teleinformatycznych umożliwiających bezproblemową komunikację dostarczonego rozwiązania z istniejącymi systemami klienta. I to zarówno jeśli chodzi o sieci LAN/WAN/MAN jak i telco. Zaprojektowane sieci są w pełni redundantne, bez pojedynczych punktów awarii i zoptymalizowane pod kątem równomiernej utylizacji łączy. Jeśli wymagają tego aplikacje wdrażane są mechanizmy QoS.
  • Backupu - zaprojektowanie i wdrożenie sieci SAN spełniających wymagania klienta, w tym zdefiniowanie polityki backupowej zapewniającej pełne bezpieczeństwo danych dostarczanych aplikacji. W przypadku braku wymagań proponujemy optymalne rozwiązanie backupowe.
  • Infrastruktury centrum danych - specyfikacja wszystkich wymagań odnoszących się do dostarczanego sprzętu: miejsce potrzebne w centrum danych, klimatyzacja, wymagania elektryczne, wymagania na sieci teleinformatyczne. Przed dostawą weryfikujemy całą drogę dojazdową, żeby mieć pewność, że dostarczany sprzęt będzie można umieścić w serwerowni. W przypadku problemów asystujemy przy rozkręcaniu i ponownym skręcaniu sprzętu. W ramach projektu infrastruktury dokładnie określamy umiejscowienie sprzętu w rackach wraz z całym okablowaniem i dbamy o podłączenie według projektu.
  • Aplikacji - sprawdzenie kompatybilności aplikacji z oprogramowaniem niskopoziomowym (system operacyjny, bazy danych). W razie potrzeby integracji na poziomie aplikacji (dostarczanych i istniejących u Klienta) dbamy o wyspecyfikowanie interfejsów pomiędzy aplikacjami, a następnie stworzenie oprogramowania umożliwiającego realizację wymaganego interfejsu.
  • Bezpieczeństwa - dbanie o bezpieczeństwo dostarczonego rozwiązania. Dla dostarczanych aplikacji robimy analizę ryzyka w środowisku klienta. Na jej podstawie definiujemy zabezpieczenia minimalizujące ryzyko do poziomu akceptowalnego przez Klienta.
  • Wydajności - przetestowanie rozwiązań pod względem wydajności. Gwarantujemy ilość równoczesnych sesji przy określonym SLA.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.