Migracja rozwiązań

Ciągłe doskonalenie rozwiązań IT wiąże się z częstą zmianą systemów operacyjnych, nowych wersji baz danych czy innego oprogramowania. Ta zmiana wymusza migracje systemów i aplikacji na nową infrastrukturę w ramach projektu migracji uwzględniającego nowy zakres wiedzy, kompetencji, a nawet licencji. Firma Atena w ciągu 20 lat istnienia na rynku przeprowadzała wiele takich projektów.

 

Migracja danych jest nieodzownym elementem migracji systemów i aplikacji. Polega na przeniesieniu danych z jednego systemu informatycznego do drugiego, ze starej wersji programu do nowej. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji daje możliwość zachowania ciągłości pracy i realizacji podstawowych celów biznesowych. Wieloletnie i bogate doświadczenie Ateny umożliwia sprawne przeprowadzenie operacji przeniesienia danych.

 

Zmiany organizacyjne często dotyczą także reorganizacji, która w przypadku większych firm wymaga migracji stanowisk pracy pomiędzy różnymi lokalizacjami firmy. Firma Atena ma liczne doświadczenia w przygotowywaniu nowych pomieszczeń i stanowisk pracy, przenoszenia ich pomiędzy różnymi lokalizacjami czy też dopasowywania do nowych wymagań.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.