Zarządzanie danymi archiwalnymi

Opracowanie modelu archiwizacji danych historycznych, który umożliwi utrzymanie wydajności systemów produkcyjnych na wymaganym poziomie.

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.