Bezpieczeństwo informacji

Szczegółowa analiza środowiska informatycznego firmy wskazująca elementy, których działanie jest krytyczne dla ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określenie poziomu bezpieczeństwa informacji składowanych, przetwarzanych i udostępnianych w systemach informatycznych.

Tagi: Bezpieczeństwo systemów,  bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo it

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.