Budowa strategii IT

Określenie strategicznych założeń rozwoju infrastruktury informatycznej na podstawie strategii biznesowej towarzystwa wraz z propozycją harmonogramu wdrożenia, oszacowaniem zwrotu z inwestycji (ROI) i kosztów projektu (TCO).

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.