Usługi dla biznesu
Ciągłe zmiany wymagań rynkowych sprawiają, że procesy biznesowe w każdym przedsiębiorstwie muszą znajdować się pod stałą kontrolą. Zachowanie przewagi konkurencyjnej dla firm z sektora ubezpieczeń oznacza konieczność bieżącego monitorowania, efektywnej optymalizacji oraz konieczność szybkiego dostosowywania procesów do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku.


Dodatkowo, narzucane na towarzystwa ubezpieczeń wymagania związane z nowym standardem kapitałowym Solvency II , rodzą obowiązek wdrażania wielu zmian w systemach informatycznych.


Uwzględniając specyfikę biznesową firmy, jej uwarunkowania organizacyjne oraz możliwości wykorzystania środowiska informatycznego, Biuro Konsultingu firmy ATENA wspomaga swoich Klientów w projektowaniu i optymalizacji przebiegu procesów biznesowych oraz budowie i rozwoju strategii IT. Takie podejście gwarantuje naszym Klientom osiągnięcie szybkich, wymiernych rezultatów przy zachowaniu racjonalnych kosztów wdrożenia zmian.

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.