Zarządzanie Kapitałem Ludzkim / Kadry

 

Dbałość o sharmonizowany rozwój i spójne zarządzanie Kapitałem Ludzkim to działalność Towarzystwa Ubezpieczeń mająca kluczowe znaczenie zarówno dla bieżącego funkcjonowania jak i wdrażania zmian strategicznych, które przenoszą organizację na nowe tory działania. Metody i narzędzia pozwalające na pomiar efektywności obranych modeli organizacyjnych, czy też operacyjnych poprzez pomiar realizacji celów, skorelowane dodatkowo z oceną satysfakcji pracowników pozwalają na przedstawienie realnego potencjału firmy na przyszłość. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru


  • Sales Force Management - Efektywna Sieć Sprzedaży
  • Business Activity Monitoring

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.