Finanse i Księgowość Ubezpieczeniowa

 

Kluczowe kryteria dla sprawnego funkcjonowania finansów i księgowości Ubezpieczeniowej to jakość danych i wewnętrzny czas przepływu finansowego oraz czas dostępu do informacji, która stanowi jego podsumowanie. Ponadto coraz częściej ze względu na możliwości jakie stwarzają nowoczesne rozwiązania IT - Towarzystwa Ubezpieczeń decydują się uwzględnianie bieżących przepływów finansowych - takich jak zainkasowanie składki na polisie lub wypłata odszkodowania - w aktualizowaniu wskaźników ryzyka operacyjnego.


 Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.