Zarządzanie Informacją / Procesy IT

 

Informatyka jest obecnie naturalną i zarazem najważniejszą infrastrukturą biznesu. Gwarantuje tym samym funkcjonowanie Towarzystwa ubezpieczeń na poziomie operacyjnym, ale również jest niezbędna do realizowania działań związanych z transformacją, unowocześnianiem, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru


  • Centralna Baza Klientów
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.