Zarządzanie Projektami

 

Inicjowanie i prowadzenie projektów jest ściśle związane z funkcjonowaniem biznesu. W dobie zmieniających się potrzeb ciągłe usprawnianie procesów w niemal każdym obszarze działalności Towarzystwa Ubezpieczeń jest konieczne do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Coraz większa rolę odgrywają narzędzia przystosowane specjalnie do zarządzania portfelem projektów i aktywnie wspierające osiąganie przyjętych celów.

 

 Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru


 

Posiadamy rozwiązania związane z analizą i monitorowaniem procesów zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń, które sprawdzają się w zarządzaniu projektami:
Wybór systemu informatycznegoPlanowanie strategiczneOrganizacja biura zarządzania projektamiOutsourcing budowy i rozwoju oprogramowania

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.