Rezerwy / Taryfy

 

Jednym z obowiązków nałożonych na Towarzystwa Ubezpieczeń jest tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Automatyzacja ich naliczeń sprawia, że dane są dostępne w wybranym terminie, a wyniki wiarygodne. Dzięki zdefiniowanym mechanizmom naliczania rezerw możliwe jest szybsze i mniej kosztowne wprowadzenie nowych produktów do oferty. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Posiadamy szereg rozwiązań dedykowanych procesom związanym z naliczaniem rezerw, których funkcjonowanie wspiera działalność towarzystwa ubezpieczeń:
ATENA.msg.produkty – system zarządzania produktamiSAP-FS-RI

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.