Dokumenty

 

Silna konkurencja rynkowa wymusza realizowanie dyspozycji klientów w coraz krótszym czasie. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, aby w trakcie realizacji procesów operacyjnych mieć pełen dostęp do zgromadzonej dokumentacji. Zwiększający się przepływ informacji i coraz większa liczba dokumentów wymagają posiadania wspólnego repozytorium, w którym możliwe jest znalezienie i udostępnienie zainteresowanym jednostkom niezbędnych danych. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru


 

Posiadamy rozwiązania udostępniające informacje zainteresowanym jednostkom oraz zostały sprawdzone przez towarzystwa ubezpieczeń:
ATENA.ARCHE – elektroniczne archiwumATENA.POLISY – moduł polisowyMicrosoft SharePointUsługa Modelu obiegu dokumentów – organizacja archiwum

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.