Raporty

 

Dostęp do zgromadzonych informacji ma istotne znaczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej.
Dzięki możliwości przeprowadzania analiz w dowolnie wybranym czasie Towarzystwo Ubezpieczeń może na bieżąco analizować dane z kluczowych dla siebie obszarów. Wsparcie systemu w zakresie raportowania usprawnia również realizację obowiązków okresowego przekazywania danych np. do KNF. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.