Analizy / Fraudy

 

Nasilający się problem nadużyć spowodował nałożenie na Zakłady Ubezpieczeń obowiązku rejestrowania i wyszukiwania transakcji podejrzanych. Uzyskanie przewagi kompetencyjnej wymaga zastosowania rozwiązań wspomagających usprawnienie tego procesu poprzez gromadzenie informacji i odnalezienie osób, obiektów lub transakcji charakteryzujących się ryzykiem fraudu oraz powiązań między nimi. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.