Usługi Integracyjne
 

Coraz większą rolę w sprawnym prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej pełni skuteczna komunikacja. Dostosowanie się do zmiennych wymagań wymaga usprawnienia przepływu informacji niezależnie od źródła ich przechowywania. Szybki dostęp do danych z obszarów związanych z polisami, szkodami / świadczeniami czy danymi finansowymi przyczynia się do automatyzacji procesów, a w efekcie obniżenia kosztów działań operacyjnych. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Posiadamy rozwiązania udostępniające informacje na zewnątrz dla klienta jak i rozwiązania, które propagują jednolity widok klienta i jego produktów wewnątrz towarzystwa ubezpieczeń:
ATENA.KLIENCI - Centralna Baza KlientaSAP Kartoteka Klienta (Centralna Baza Klienta zbudowana w oparciu o bazę kontrahentów SAP)ATENA.POLISY – moduł polisowySAP-FS-CDATENA.JAZON – platforma elektronicznej wymiany danychUsługa IntegracjiUsługa Rozwiązania Data Center

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.