Szkody / Świadczenia

 

Sprawne zarządzanie procesem obsługi szkód / świadczeń w znaczący sposób wpływa na polepszenie relacji z klientem. Dzięki automatyzacji części związanej z wyliczaniem wysokości odszkodowania / świadczenia likwidacja szkody / rozpatrzenie roszczenia przebiega szyciej. Mechanizmy kontrolne weryfikujące uprawnienia likwidatorów, zakres i okres odpowiedzialności w danej polisie ułatwiają optymalizację procesu zarówno pod względem jakości obsługi klienta, jak i bezpieczeństwa finansowego instytucji. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.