Rozliczenia / Rachunki

 

Jednym z podstawowych obszarów związanych z funkcjonowaniem umów ubezpieczenia są rozliczenia. Operacje związane z uzgadnianiem sald, obsługą nadpłat i zaległości, zbiorem inkasa czy matchowaniem inkasa z przypisem w ramach konkretnej polisy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Towarzystw Ubezpieczeń. Stąd tak ważne jest odpowiednie rozwiązanie systemowe wpierające powyższe procesy. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.