Polisy

 

Jednym z wiodących procesów w Towarzystwach Ubezpieczeń jest obsługa polis. Olbrzymią rolę odgrywa system, w którym poszczególne osoby rejestrują i akceptują wnioski, dokonują operacji na polisach, realizują zlecenia klientów czy rozwiązują umowy ubezpieczenia. Z uwagi na zróżnicowanie zakresu prac, automatyzacja części procesów w zauważalny sposób przekłada się na efektywność pracy. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.