Produkty / Marketing

 

Pozyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej jest związane z rozwijaniem i zarządzaniem ofertą produktową. Dzięki ciągłemu monitorowaniu oferty możliwe jest analizowanie całego portfela , a w konsekwencji zwiększenie jego zyskowności. Ponadto stworzenie modelu produktu zdecydowanie przyspiesza i ułatwia definiowanie i wdrożenie kolejnych, co natychmiast przekłada się na unowocześnienie oferty i dostosowanie potrzeb klientów. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.