Prowizje

 

Istotną kwestią w relacjach z siecią zewnętrzną jest sprawne i bezbłędne naliczanie wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Struktury sprzedaży są coraz bardziej rozbudowane, a także stosują odmienne i zróżnicowane modele prowizyjne. Dbając o relacje z pośrednikami, Towarzystwa Ubezpieczeń poszukują nowych rozwiązań zapewniających naliczanie różnego typów prowizji oraz poszukują rozwiązań pozwalających na monitorowanie poprawności naliczeń. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.