Sprzedaż / Ofertowanie
 

Kluczową kwestią dla funkcjonowania Towarzystw Ubezpieczeń są sprawnie działające siły sprzedaży. Niezależnie czy jest to sieć własna, zewnętrzna czy instytucje współpracujące, to pośrednicy pozyskują klientów, a następnie mają realny wpływ na ich utrzymanie. Niezmiernie ważne jest, aby sprzedaż posiadała narzędzia zarówno do szybkiego wdrożenia produktów, jak również wpierające bieżące jej działania i przeprowadzanie procesów związanych z wypracowaniem modeli prowizyjnych. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.