Multiagencje
 

Niezmiernie ważne dla osiągnięcia celów sprzedażowych są kontakty z partnerami biznesowymi. Dzięki rozwijaniu i umacnianiu relacji wzrasta zaangażowanie Multiagencji i wspierany jest cały cykl życia polisy od momentu przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego, poprzez zmiany w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, aż do końca okresu ubezpieczenia.Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Posiadamy szereg rozwiązań, które sprawdziły się funkcjonując w ramach struktur sprzedaży towarzystw ubezpieczeniowych, które znajdują w nich praktyczne zastosowanie :
ATENA.iPEGAZ – zintegrowana platforma sprzedażowaATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE – system do zarządzania strukturą sieci sprzedaży

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.