Banki
 

Rozwiązania łączące komponenty bankowe i ubezpieczeniowe powstały w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów. Towarzystwa Ubezpieczeń, które funkcjonują w modelu Bancassurance zdają sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie właściwych narzędzi do szybkiego zdefiniowania i wdrożenia produktu oraz rozpoczęcie jego sprzedaży u wybranego partnera bankowego. Istotną kwestią jest również sprawne przeprowadzanie procesów niezbędnych do wypracowania i zaimplementowania modeli prowizyjnych w systemach towarzystw ubezpieczeń, które odpowiadają za proces naliczania i wypłacania prowizji. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.