Sieć Zewnętrzna
 

Dbałość o zewnętrznych partnerów biznesowych jest kluczowym czynnikiem do realizacji założonych celów sprzedaży. Obecnie coraz częściej decydująca jest umiejętność kooperowania zarówno na etapie zawierania kontraktu ubezpieczeniowego jak i całego cyklu życia polisy, który także może być wspierany przez zewnętrznych partnerów biznesowych. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Posiadamy szereg rozwiązań, które sprawdziły się funkcjonując we współpracy z brokerami i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za sprzedaż:
ATENA.iPEGAZ – zintegrowana platforma sprzedażowaATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE – system do zarządzania strukturą sieci sprzedaży

drukuj stronę
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.