Sieć Własna
 

Własna Sieć sprzedaży jest główną siłą struktur sprzedaży towarzystwa ubezpieczeń. Coraz częściej istotnym wyznacznikiem atrakcyjności towarzystwa dla jego agentów jest efektywne środowisko pracy, a co za tym idzie system, za pomocą którego sprzedaje on polisy, oraz który wspiera agenta w bieżących działaniach, takich jak planowanie sprzedaży, realizacja kampanii, obsługa odnowień polis i rocznic, dostęp do aktualnych informacji o polisie, czy przegląd wyników sprzedaży. Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.