Klient
 

Klientocentryczny model Towarzystwa Ubezpieczeń stawia szereg wyzwań związanych z dostosowaniem wszystkich struktur przetwarzania informacji do potrzeb klienta. Aby jednak możliwa była praktyczna realizacja niniejszego modelu - należy na pierwszą linię kontaktu towarzystwa z klientem, przenieść wszystkie te informacje, które dotychczas były domeną jego struktur określanych mianem back office. Dzięki temu, wiedza klienta o posiadanych produktach, zrealizowanych transakcjach i operacjach nie powinna się różnić od wiedzy, które o samym kliencie posiada Towarzystwo Ubezpieczeń.Scenariusze Biznesowe, które dostarczają wartość dodaną dla obszaru


  • Customer Focused Enterprise - przedsiębiorstwo zorientowane na klienta
  • Centralna Baza Klientów
  • Golden Record
  • Segmentacja Klientów
  • Self Service dla Klienta
Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.