Strona głównaDla ubezpieczeńPlatforma PARTENON WEB
Platforma PARTENON WEB

 

 


 

Platforma PARTENON WEB jest nowoczesnym, rozwiązaniem informatycznym, zapewniającym kompleksową obsługę wszystkich procesów biznesowych związanych z działalnością Towarzystw Ubezpieczeń. Architektura techniczna pozwala na wsparcie wszystkich linii biznesowych - zarówno ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i na życie. Jest odpowiedzią na zmieniające się wyzwania współczesnego, coraz bardziej konkurencyjnego rynku ubezpieczeniowego. Wdrożenie platformy pozwala kompleksowo zwiększyć efektywność wewnętrznych procesów, elastycznie reagować na nowe potrzeby rynkowe, efektywnie zarządzać i kontrolować sieć sprzedaży, usprawnić obsługę klienta oraz wypełniać obowiązki sprawozdawcze nałożone przez regulacje prawne i nadzór właścicielski.


Platforma PARTENON WEB umożliwia szybkie wdrażanie i obsługę nowych produktów ubezpieczeniowych, prowadzenie ewidencji kontraktów ubezpieczeniowych, obsługę dokumentów, szkód/świadczeń, zarządzanie siecią sprzedaży, rozliczanie prowizji, naliczanie rezerw, obsługę reasekuracji, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługę rozrachunków z kontrahentami.
Platforma PARTENON WEB jest kompleksowym rozwiązaniem back-office wspierającym obsługę całego cyklu życia produktu. Platforma ta umożliwia m.in. rejestrację wniosków i polis, również w wariancie automatycznym, wspiera przeprowadzenie underwritingu, umożliwia zarządzanie danymi osobowymi pozostając w zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych. Proponowane rozwiązanie wspiera także reasekurację, wyliczanie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych, obsługę rachunków funduszy, a także umożliwia obsługę roszczeń. Platforma PARTENON WEB wraz z modułem msg.PM umożliwia elastyczne i kompleksowe tworzenie szeroko pojętych produktów ubezpieczeniowych oraz umożliwia pełne zarządzanie definicjami tychże produktów ubezpieczeniowych. Natomiast obszar rozliczeń systemu pełni rolę księgi pomocniczej zgodnie z ustawą o rachunkowości ubezpieczeniowej.

 

Cechy charakterystyczne platformy PARTENON WEB:

 • Zakres funkcjonalny platformy PARTENON WEB obejmuje praktycznie całą działalność Towarzystwa Ubezpieczeń - od zagadnień związanych z ofertą ubezpieczeniową i zarządzaniem ryzykiem, przez relacje z klientami i siecią sprzedaży, po reasekurację i sprawozdawczość
 • Modularna architektura informatyczna budowa platformy pozwala na wewnętrzną komunikację pomiędzy poszczególnymi fragmentami i wzajemne udostępnianie usług oraz danych. Dzięki temu dane się nie dublują i występują zawsze w tej samej postaci
 • Podatność na integrację z innymi systemami informatycznymi platformy PARTENON WEB pozwala na jej wdrożenie w całości bądź w wybranych obszarach
 • Zdolność do odwzorowania procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń wiąże się z tym, że poszczególne fragmenty platformy odpowiadają za odrębne funkcje. Dzięki temu już po wdrożeniu ewentualne dalsze zmiany i ulepszenia wprowadzane są w konkretnych, wydzielonych miejscach platformy, co obniża koszty modyfikacji
 • Wielojęzyczność i wielowalutowość platformy PARTENON Web pozwala na uwzględnianie działalności międzynarodowej

 

Korzyści z wdrożenia platformy PARTENON WEB:


Korzystając z platformy PARTENON WEB, można na co dzień odczuć realne korzyści, przede wszystkim zwiększenie efektywności funkcjonowania Towarzystwa Ubezpieczeń i coraz niższe koszty prowadzonej działalności.

 • Większa efektywność działania
 • Niższe koszty działania
 • Stały monitoring procesów biznesowych
 • Szybka reakcja na zmiany rynkowe
 • Elastyczne możliwości penetracji nowych rynków
 • Zwiększenie konkurencyjności dzięki możliwości szybkiego wprowadzenia na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Pełna opieka nad kanałami sprzedaży
 • Wzrost jakości obsługi
 • Łatwość spełniania obowiązków ustawowych i sprawozdawczych
 • Bezpieczeństwo przechowywanych informacji
 • Gotowość wejścia do strefy EURO

 

 pobierz plik pdf

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.