Rozwiązania wysokiej dostępności

 

Nasza oferta w zakresie rozwiązań wysokiej dostępności obejmuje:
  • rozwiązania klastrowe Microsoft (MS Cluster Services, NLB etc.),
  • rozwiązania klastrowe VMware,
  • rozwiązania klastrowe IBM PowerHA
  • rozwiązania klastrowe dla baz danych wiodących producentów (Oracle, MS SQL),
  • rozwiązania klastrów aplikacyjnych (JBoss, WebSphere),
  • rozwiązania sprzętowe oparte o load-balancer'y ruchu sieciowego (F5),
  • zapewnienie wysokiej dostępności sieci LAN,
  • zapewnienie wysokiej dostępności podsystemów dyskowych (mechanizmy replikacji danych pomiędzy macierzami, ośrodkami przetwarzania etc.),
  • wykonanie projektu i pomoc we wdrożeniu rozwiązań i procedur Distaster Recovery.

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania wysokiej dostępności, które mają za zadanie minimalizować czas przestoju krytycznych dla firmy aplikacji w sytuacjach awaryjnych. Nasi specjaliści mają wysokie kompetencje techniczne oraz doświadczenie w zakresie analizy potencjalnych zagrożeń. Budujemy rozwiązania klastrowe zarówno na potrzeby zachowania wysokiej dostępności najbardziej krytycznych systemów Klienta, jak również pod kątem zapewnienia wysokiej wydajności i możliwości skalowania systemu w przypadku wzrostu obciążenia. W przypadku Klientów rozbudowaną infrastrukturą rozwiązania te powinny uwzględniać procesy Disaster Recovery, które obejmują odtwarzanie systemów zapasowym Centrum Danych. Projekty opieramy na sprawdzonych produktach wiodących producentów. Poprawność realizacji założeń projektu systemu klastrowego weryfikowana jest wykonaniem kompleksowych testów na podstawie scenariuszy testowych definiowanych na potrzeby konkretnych rozwiązań.

 

 Znaleziono po tagach: partner ibm, microsoft partner, f5 partner

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.