Wsparcie IT

 

Tomasz Barszcz Kierownik Zespołu Wsparcia Użytkowników
Doświadczenia zebrane podczas 20 lat obsługi kilku tysięcy użytkowników pozwoliło wypracować optymalne metody zarządzania infrastrukturą informatyczną i utrzymaniem stanowisk pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiednie czasy reakcji i usuwania problemów zależne od priorytetów obsługiwanych incydentów. Przekłada się to na zwiększenie dostępności rozwiązań informatycznych oraz efektywność pracy na stanowiskach.

 

W organizacjach naszych Klientów ważne są posiadane narzędzia informatyczne, ale też umiejętność ich efektywnego wykorzystania przez pracowników zaś w przypadku wystąpienia problemów możliwość uzyskania szybkiej pomocy. Dlatego właśnie położyliśmy duży nacisk na rozwój funkcji Service Desk, dzięki której realizujemy bezpośrednie wsparcie dla użytkowników.

 Rozumiemy fakt, że Użytkownicy nie są specjalistami w dziedzinie IT i dbamy aby sposób komunikacji pozwalał dostarczać zrozumiałą informację.

Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować do Biura Sprzedaży

 

 

Wsparcie dla Użytkowników
Nadrzędnym celem usługi jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Użytkowników stacji roboczych, dotyczących zarówno sprzętu, konfiguracji jak również zainstalowanych aplikacji. Przywrócenie funkcjonalności w możliwie najkrótszym czasie przekłada się na wzrost produktywności oraz większą efektywność pracowników. W ramach usługi wsparcia dla Użytkowników zapewniamy jeden punkt kontaktu, wsparcie realizowane zdalnie oraz pomoc bezpośrednią w lokalizacjach klientów.
Oferujemy możliwość uzyskania pomocy w jednym punkcie kontaktu (Single Point of Contact), czyli pełnimy funkcję Service Desk w organizacji Klienta.
W zależności od potrzeb Klienta określamy zakres usługi, w którym Service Desk rejestruje incydenty i kieruje je do odpowiednich osób w organizacji Klienta lub realizuje je od początku do końca zgodnie z zadeklarowanym SLA umożliwiając każdemu Użytkownikowi bieżące śledzenie ich statusu.

Wariant podstawowy:

 • umożliwia rejestrację zgłoszeń od Użytkowników (telefon, mail, web, faks),
 • ich klasyfikację oraz priorytetyzację,
 • przekazanie sprawy do właściwej jednostki po stronie Klienta w celu realizacji.

Wariant rozszerzony obejmuje:

 • rejestrację zgłoszeń od użytkowników (telefon, mail, www, faks),
 • klasyfikację oraz priorytetyzację zgłoszeń,
 • instalację i konfigurację systemów operacyjnych i aplikacji,
 • zarządzanie uprawnieniami,
 • usuwanie awarii,
 • realizację zgłoszeń przez wyspecjalizowanych administratorów lub III linię wsparcia (serwis producenta).

 

ATENA dysponuje szerokim zapleczem technicznym i kompetencjami z wielu obszarów IT co pozwala nam na świadczenie wsparcia w pełnym zakresie technologicznym.

 

Outsourcing IT Wsparcie


Andrzej Białkowski Kierownik Zespołu Administratorów Lokalnych
Głównym celem Zespołu Administratorów Lokalnych jest uczestnictwo w realizacji zadań, które wymagają obecności w placówkach klientów. Lata doświadczeń w świadczeniu tego typu usług pozwoliły nam na zbudowanie optymalnie rozlokowanych sił w całym kraju oraz zdobycie doświadczeń w planowaniu i minimalizowaniu czasu poświęcanego na dotarcie do klienta.

 

Specyficzną cechą zespołu jest mobilność, którą gwarantujemy wyposażeniem go w samochody służbowe oraz wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi do pracy rozproszonej.

 

Realizujemy przede wszystkim usługi wsparcia użytkownika (on-site oraz on-line), zarządzania infrastrukturą oraz posiadamy kompetencje w realizacji projektów wdrożeniowych prowadzonych przez ATENĘ.

 

Nasze centra znajdują się w:

 • Sopocie,
 • Warszawie,
 • Katowicach,
 • Poznaniu,
 • Olsztynie,
 • Koszalinie,
 • Białymstoku,
 • Lublinie.

  Obecnie zespół pracuje na rzecz ponad stu placówek klientów rozlokowanych na terenie całego kraju.

 

Dzięki umiejętności budowania relacji z użytkownikami cieszymy się ich dużym zaufaniem co przekłada się na doskonałe zrozumienie potrzeb i dostarczanie rozwiązań „szytych na miarę".

 

Wszelkie zapytania ofertowe prosimy kierować do Biura Sprzedaży

 

Copyright 2016 Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.